Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti društva PRO-PING d.o.o.

Projektom je obuhvaćena izrada nove web stranice koje će biti centralno mjesto za korisnike usluga, koja će omogućiti brže i lakše snalaženje stranicom o svim potrebnim informacijama o društvu te koja će se omogućiti jednostavno dolaženje do potrebnim podataka odnosno provjere dostupnosti usluga, ugovaranja kao i pristup korisničkim stranicama radi lakšeg praćenja aktivnosti vezanih za statuse, promete i stanja po računima.

Ciljevi i očekivani rezultati provedbom ovog projekta doprinijeti će jačanju tržišne pozicije i povećanju konkurentnosti društva PRO-PING d.o.o. kroz unaprijeđeno web rješenje u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivost usluga društva.

Ukupna vrijednost projekta je 156.250,00kn, od čega se 100.000,00kn financira iz Europskog fonda.
Razdoblje provedbe projekta je od 4.3.2019. do 4.3.2020. godine.

Kontakt osoba je Danijel Begović. Za više informacija pošaljite upit na [email protected]
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke PRO-PING d.o.o.

PRO-PING d.o.o. trenutno provodi projekt pod nazivom «Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Pro-ping d.o.o.» kojem je cilj ulaganje u kapacitete postojeće poslovne jedinice i unaprjeđenje usluge izgradnje širokopojasne infrastrukture. Doprinos projekta u ostvarenju ovog cilja je u nadgradnji servera s popratnom opremom i softwareom čime će se povećati radni kapaciteti poduzeća. Konkretno, kroz projekt PRO-PING d.o.o. je nabavio i stavio u funkciju 3 servera s backupom, IDS/IPS/Firewall i cloud core router za povećanje konkurentnosti i ponude na tržištu za održavanje informatičkih mreža. Nabavljena je i dodatna oprema uz servere čime će se poboljšati slanje i primanje podataka. Kroz nabavu softverskih licenci omogućeno je proširenje kapaciteta tvrtke na tržištu usluga izgradnje širokopojasne infrastrukture.

Nabavljena oprema omogućit će kvalitetan rad i veću produktivnost postojećim i novozaposlenim djelatnicima. Kao izravna posljedica projekta planirano je zapošljavanje 4 nova djelatnika, što je postignuto već u toku projekta te povećanje prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta je 478.693,24kn, od čega se 300.000,00kn financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Poziva na dostavu projektnih prijedloga E-impuls.
Za više informacija pošaljite upit na [email protected]

www.strukturnifondovi.hr