Najtočnije rezultate mjerenja dobit ćete ako brzinu mjerite preko stolnog ili prijenosnog računala povezanog kabelom na vaš WiFi uređaj (router) i da je pri mjerenju brzine to jedini spojeni uređaj na vaš Internet priključak.