Odabir usluge

Izaberite uslugu prema vašim željama

Opcije usluge

Prilagodite uslugu vašim potrebama

Provjera dostupnosti

Provjerite dostupnost usluge na vašoj lokaciji

Prijava

Ispunite prijavu za priključak

Paketi za privatne korisnike

WiFi 1 + Telefon Za strpljive i nezahtjevne korisnike

90.00 kn mjesečno

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Download brzina od 0,7 do 1 Mbit/s
 • Upload brzina od 180 do 256 kbit/s
 • Bežični router za spajanje uređaja
 • Telefon ili modem
 • Obračunska jedinica razgovora je sekunda
 • Slanje obavijesti o računu na e-mail

WiFi 4 + Telefon Optimalno za većinu web stranica i portala

110.00 kn mjesečno

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Download brzina od 3,5 do 5 Mbit/s
 • Upload brzina od 0,7 do 1 Mbit/s
 • Bežični router za spajanje uređaja
 • Telefon ili modem
 • Obračunska jedinica razgovora je sekunda
 • Slanje obavijesti o računu na e-mail

WiFi 8 + Telefon Optimalno za većinu web stranica i portala

160.00 kn mjesečno

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Download brzina od 7 do 10 Mbit/s
 • Upload brzina od 1,4 do 2 Mbit/s
 • Bežični router za spajanje uređaja
 • Telefon ili modem
 • Obračunska jedinica razgovora je sekunda
 • Slanje obavijesti o računu na e-mail