Prijava za posao

Prijava za Monter/ka telekomunikacijskih uređaja - Lipik
Objavljen: 07.03.2023.
Zadnji rok prijave: 31.03.2023.
Stupanj obrazovanja: SSS
PRO-PING odjel: Tehnička služba
Lokacija: Lipik
Vrsta posla: rad na neodređeno

Opis poslova
- Priključenje korisnika na wirelles i svjetlovodnu mrežu (ovisno o vrsti načinu izvođenja priključka, potrebno je napraviti priključenje kablom – ako je svjetlovodna mreža - od bandere ili zdenca do korisničkog objekta, a u slučaju wireless priključka, postavlja se antena na krov korisnika)
- Konfiguracija TK uređaja, aktiviranje usluge i testiranje iste
- Postavljanje i servisiranje ili zamjena terminalne telekomunikacijske opreme kod korisnika.
- Detekcija i dijagnostika kvarova, montaža, podešavanje i održavanje elektroničkih uređaja
- Sanacija i ugradnja podzemnih cijevi na DTK (distribucijska telekomunikacijska kanalizacija) mreži
- Montaža svjetlovodne mreže nadzemno (bandere), podzemno (zdenci), izrada instalacije unutar objekata
- Postavljanje pristupnih točaka wireless mreže
- Savjetovanje korisnika i prepoznavanje prodajnih prilika
Uvjeti
- Rad se većinom odvija na visini (ljestve, dizalica) te na DTK u nadzemnim zdencima mreže
- Dio poslova se radi na otvorenom, a dio u zatvorenom prostoru
- Potrebna valjana vozačka dozvola B kategorije
- Fleksibilno radno vrijeme

Što nudimo
- službeni automobil (za potrebe rada na terenu)
- laptop, tablet, službeni mobitel
- edukacije i interne razvojne programe
- mogućnost napredovanja
- rad na neodređeno

Vaši podaci


Datoteka mora biti manja od 2MB i tipa .jpg ili .jpeg

Prilozi


Obavezno polje, datoteka mora biti manja od 2MB i tipa .pdf

Obavezno polje, datoteka mora biti manja od 2MB i tipa .pdf

Otkaži