Odabir usluge

Izaberite uslugu prema vašim željama

Opcije usluge

Prilagodite uslugu vašim potrebama

Provjera dostupnosti

Provjerite dostupnost usluge na vašoj lokaciji

Prijava

Ispunite prijavu za priključak

Internet za poslovne korisnike

Pro-Buisness 4 Optimalno za male poslovne korisnike

99.00 kn mjesečno

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Download brzina od 3,5 do 5 Mbit/s
 • Upload brzina od 0,7 do 1 Mbit/s
 • Omogućen istovremeni pristup za više uređaja
 • Nije potrebna telefonska linija
 • Slanje papirnatog računa na adresu korisnika
 • Cijena bez PDV-a: 79,20 kn/mj

Pro-Buisness 8 Srednji poslovni korisnici s više uređaja

179.00 kn mjesečno

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Download brzina od 7 do 10 Mbit/s
 • Upload brzina od 1,4 do 2 Mbit/s
 • Omogućen istovremeni pristup za više uređaja
 • Nije potrebna telefonska linija
 • Slanje papirnatog računa na adresu korisnika
 • Cijena bez PDV-a: 143,20 kn/mj

Pro-Buisness 16 Za velike i zahtjevne poslovne korisnike

299.00 kn mjesečno

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Download brzina od 11,2 do 16 Mbit/s
 • Upload brzina od 2,1 do 3 Mbit/s
 • Omogućen istovremeni pristup za više uređaja
 • Nije potrebna telefonska linija
 • Slanje papirnatog računa na adresu korisnika
 • Cijena bez PDV-a: 239,20 kn/mj

Pro-NET Simetrični pristup Internetu za napredne poslovne korisnike

 • Neograničen prijenos internet podataka
 • Dostupne brzine u rasponu od 1Mbit/s do 100 Mbit/s
 • Ista brzina primanja i slanja podataka
 • Omogućen istovremeni pristup za više uređaja
 • Nije potrebna telefonska linija
 • Slanje papirnatog računa na adresu korisnika
 • Najpovoljnija cijena simetričnog pristupa u RH