Besplatan pristup Internetu na javnim površinama u općini Molve


Pitomača, 02. srpnja 2020. godine

U sklopu projekta WiFi4EU kojeg je općina Molve realizirala s Pro-Ping Telekomom, mještanima je dostupan besplatan pristup Internetu na čak 5 javnih površina.


Inicijativa WiFi4EU programa je potpora Europske komisije za omogućavanje besplatnog pristupa internetu krajnjim korisnicima u unutarnjim i vanjskim javnim površinama, kao što su škole, knjižnice, javni parkovi, sportski tereni, trgovi te slične javne površine.

Korisnici mobilnih uređaja na području općine Molve, od ovog tjedna mogu koristiti javni besplatni WiFi. Opremu je uspješno implementirao Pro-Ping Telekom u sklopu EU projekta WiFi4EU čime je općini dodijeljen bespovratni vaučer u iznosu 15.000 EUR-a.

Mreža će biti javno dostupna i besplatna za korištenje za sve korisnike na sljedećim lokacijama u krugu:

  • novog društvenog doma,
  • kulturnog centra/kino-sale,
  • sportske dvorane,
  • stare općine,
  • nogometnog stadiona NK Mladost Molve.

Ukupno je postavljeno 11 pristupnih točaka na ovih 5 lokacija za besplatan pristup Internetu. Na svaku od pristupnih točaka može se istovremeno prijaviti 50 krajnjih korisnika bez pada kvalitete usluge, a brzina pristupa Internetu je minimalno 30 Mbit/s.

"Pristup Internetu svakodnevna je potreba i navika ljudi, a upravo WiFi4EU projektom to smo i omogućili na ukupno 5 lokacija u Molvama na kojima se okuplja najveći broj mještana. Osim nama koji tu živimo, ova javno dostupna mreža, bit će od značaja i za naše goste i turiste koji dolaze u naše mjesto. Pro-Ping Telekom pokazao se kao kvalitetan partner i zadovoljni smo dobivenom mrežom i njezinom kvalitetom." – izjavio Zdravko Ivančan, načelnik općine Molve.