Kako sadržaj surfanja utječe na brzinu Interneta i podatkovni promet?


21. rujna 2021. godine

Autor: Ivan Vilić

Kada birate pružatelja Internet usluge, brzina je jedna od najvažnijih stvari za razmatranje prilikom odabira paketa usluge. Brzina određuje ne samo koliko brzo možete odraditi zadatke online već i koliko tih zadataka vaš priključak može podnijeti istovremeno. Ako niste sami u kućanstvu i ne koristite samo Facebook, možda vam je potrebna brzina veća od minimalne.

Zašto je važna brzina Interneta?

Brzina Interneta određuje koliko se podataka i informacija može prenijeti preko Interneta kroz jedan priključak u bilo koje vrijeme.

Brzina je bitna korisnicima jer određuje koji tip aktivnosti je korisniku dostupan na Internetu kao i koliko uređaja istovremeno može koristiti bez gubitka kvalitete usluge. Bitno je razumjeti kako vi i vaša obitelj koristite Internet, način korištenja određuje koju brzinu ćete tražiti od vašeg pružatelja Internet usluge.

Ako vam je Internet prespor možda ćete imati problema s uslugama kao što su video streaming, igranje igrica ili "upload" datoteka. Ako vam je Internet prebrz, plaćate neiskorištenu brzinu.

Što je propusnost?

Pružatelji Internet usluga često koriste izraz propusnost za opis brzine. Postoji suptilna razlika između ova dva izraza. Propusnost je najveća moguća količina podataka koja se može prenijeti kroz priključak i mjeri se u megabitima po sekundi (Mbit/s).

Brzina je mjera kojom se podaci mogu preuzimati ili učitavati na određeni uređaj koristeći Internet priključak, također se mjeri u megabitima po sekundi (Mbit/s).

Propusnost i brzina – usporedba s vodoinstalacijama

Podaci putuju Internetom kao voda kroz cijevi. Propusnost je širina cijevi tj. maksimalni volumen vode koji može proći odjednom. Što je veća cijev više vode može proći kroz nju u određenom vremenskom periodu, drugim riječima, veća propusnost, više podataka se može obraditi većom brzinom.

Kao i vodovodni priključak u vašem domu, propusnost Internet usluge je fiksne veličine tj. nije neograničena. Ako koristite više slavina odjednom, pritisak i brzina vode je manja jer postoji određena količina (propusnosti) vode koja je dostupna vašem kućanstvu.

Isti princip se može primijeniti i na vaš Internet priključak. Jedna osoba može igrati online igrice bez problema, ali čim druga osoba počinje koristiti isti Internet priključak, brzina i kvaliteta se može pogoršati ako nema dovoljno propusnosti. Ako vam se to događa često možda je potrebno uzeti veći paket usluga.

Potrebno je još jednom naglasiti da propusnost nije ekvivalent brzini. Iako veća propusnost omogućava više podataka koji mogu proći kroz vaš priključak to ne znači da će brzina biti ista kao i propusnost. Sve ovisi kako koristite priključak, koliko je članova u vašem kućanstvu, koliko uređaja itd.

Propusnost i brzina – usporedba s autocestom

Propusnost i brzina se mogu usporediti i s autocestom. Propusnost se može opisati kao broj traka autoceste, a brzina kao ograničenje brzine na svakoj traci, a automobil kao podatak. Kao i na autocesti, postoji trenutak u kojem će određena količina automobila uzrokovati zastoj ili usporavanje trake.

Više traka, više automobila može putovati istovremeno. Automobilima će trebati više vremena da stignu na odredište u jednoj traci nego ako se koristi više traka.

Zašto je propusnost bitna?

Propusnost nije resurs koji je neograničen. Uređaji koji koriste isti Internet priključak moraju dijeliti propusnost. Neki uređaji, kao npr. TV usluga koja preuzima 4K video, koristi veći dio propusnosti dok naprimjer “surfanje” koristi manji dio propusnosti.

Iako brzina nije isto što i propusnost, veća propusnost je bitna za održavanje “normalne” brzine na više uređaja te tako i kvalitete usluge. Za ilustraciju, sljedeća slika prikazuje brzine određenih online servisa po pojedinom uređaju:

Kako mjeriti propusnost?

Iako se propusnost tradicionalno označava kao broj bitova po sekundi (bps), moderne usluge danas imaju veće kapacitete te se stoga propusnost označava kao Mbit/s, megabit po sekundi. Jedan (1) bajt sadrži 8 bitova podataka. Mbit/s označava megabajte po sekundi.

MB se koristi kao oznaka veličine podatka ili količine prenesenih podataka. Podatak sadrži određenu količinu megabajta. Ako želite preuzeti podatak koji se sastoji od 2 megabajta, potrebna vam je brzina od 8 megabita po sekundi kako bi preuzeli podatak u 2 sekunde. Osam (8) megabita čine 1 megabajt. Više megabita u propusnosti znači brže preuzimanje podataka. Sljedeća tablica prikazuje odnos vremena i brzine preuzimanja datoteka različitih veličina:

Propusnost usluga može biti simetrična što znači da je kapacitet preuzimanja isti u oba smjera – učitavanje i preuzimanje (upload i download), ili asimetrična što znači da kapacitet učitavanja i preuzimanja nije jednak. Kod asimetričnih usluga, kapacitet učitavanja je obično manji nego kapacitet preuzimanja.

Terminologija koju koriste testovi brzine – što sve to znači?

Kada se interpretiraju rezultati testa brzine, nekoliko podataka doprinose sveukupnom doživljaju Internet usluge. Najbitniji od tih je brzina preuzimanja (download speed). Neki testovi prikazuju brzinu učitavanja (upload speed) i ping tj. latenciju koja utječe najviše na korisnike koji igraju online igrice ili korisnike koji gledaju filmove u 4K rezoluciji.

Brzina preuzimanja označava brzinu kojom se podatak prenosi s Interneta na vaš uređaj (vrijeme koje je potrebno da uređaj učita web stranicu ili preuzme datoteku). Brzina učitavanja označava brzinu prijenosa podataka s vašeg uređaja na Internet (učitavanje slike na Facebook, Instagram, slanje online poruka i sl.).

Ping ili latencija mjeri vrijeme odziva vašeg priključka tj. vrijeme koje potrebno za slanje i primanje odgovora. Mjeri se u milisekundama. Latencija je bitan faktor kod video konferencija ili igranja online igrica i manifestira se kao kašnjenje.

Najbolja latencija koju možete imati je 0. Sljedeća tablica prikazuje red veličina latencija na Internetu te njihova klasifikacija od dobre prema lošoj:

Da li je moja brzina dobra?

Mnogo faktora utječe na sporu Internet brzinu, kao što je udaljenost od vašeg rutera ako se koristi bežična veza ili broj korisnika spojenih na mrežu. Iako je bitno razumjeti da li je vaša brzina zadovoljavajuća, jednako je bitno znati koja vam je brzina stvarno potrebna.

Tipično kućanstvo s 4 do 5 ukućana koji koriste servise s velikim zahtjevima treba brzinu preuzimanja oko 200 Mbit/s. Sljedeća tablica prikazuje okviran odnos brzine i broja korisnika koje ta brzina podržava:

Kako bi bolje mogli procijeniti koja vam je brzina zaista potrebna treba uzeti u obzir koji tip aktivnosti ćete koristiti na Internetu. Ako igrate igrice možda će vam trebati veća brzina nego za uobičajeno “surfanje” internetom. Sljedeća ilustracija prikazuje minimalne brzine preuzimanja po jednom uređaju prema aktivnostima:

Kako bi dobili grubu procjenu podijelite broj uređaja u vašem kućanstvu s brzinom paketa koji planirate uzeti. Rezultat bi trebao biti u rasponu između 25 do 40 Mbit/s. Npr. ako u kućanstvu četiri ukućana koriste po jedan uređaj onda bi bila najbolja usluga od 100 Mbit/s (100/4 = 25). Ako ukućani koriste više uređaja, npr. svaki ukućan koristi dva uređaja (npr. smartphone i laptop) onda bi bila najbolja usluga od 200 – 300 Mbit/s (300/8 = 37.5).

Postoje i online kalkulatori koji mogu dati procjenu kao, a jedan od njih možete isprobati ovdje.

Sljedeća ilustracija prikazuje vremensku tablicu korištenja brzine jednog kućanstva na tipičan dan:

Vaše potrebe brzine ovise o vašem korištenju Internet usluge. Uzmite u obzir da brzine koje će biti navedene u daljnjim ilustracijama su brzine potrebne za svaki uređaj u vašem kućanstvu. Ako koristite više uređaja istovremeno bit će vam potrebna brža usluga.

Gledanje video sadržaja

Za gledanje video sadržaja online potreban je minimum brzine preuzimanja od 3 Mbit/s. Za gledanje 4K sadržaja potrebno je minimalno 25 Mbit/s brzine preuzimanja. Neki servisi preporučuju i veće brzine:

 • Fubo TV – minimalno 40 Mbit/s brzine preuzimanja,
 • Netflix – minimalno 3 Mbit/s brzine preuzimanja za video sadržaj standardne rezolucije, 5 Mbit/s brzine preuzimanja za HD sadržaj, 25 Mbit/s brzine preuzimanja za HDR ili 4K sadržaj,
 • Hulu – minimalno 3 Mbit/s brzine preuzimanja za on-demand sadržaj; 8 Mbit/s brzine preuzimanja za Live TV,
 • Direct Now – minimalno 2.5 – 7.5 Mbit/s brzine preuzimanja za HD sadržaj na mobilnim uređajima, 12 Mbit/s brzine preuzimanja za streaming kroz web preglednik,
 • Amazon Prime Video – 900 Kbit/s brzine preuzimanja za SD, 3.5 Mbit/s brzine preuzimanja za HD.

Igranje online igrica

Za igranje online igrica minimalno je potrebno 4-8 Mbit/s brzine preuzimanja. Preporučljivo je 10-25 Mbit/s brzine preuzimanja za najbolju kvalitetu igranja. Brzina učitavanja od 1 Mbit/s je dovoljna za online igranje po uvjetom da samo jedan korisnik koristi priključak. Osim brzine, za igranje je bitna latencija, dobra latencija se kreće u rasponu od 20-100 ms.

Rad od kuće

Za rad od kuće ne postoji točna procjena, sve ovisi o vašem poslu, da li radite više preuzimanja (download) ili više učitavanja (upload). Ako u kućanstvu više ljudi radi od kuće ili koristi online learning sustave poželjeno je imati uslugu brzine preuzimanja barem od 100 Mbit/s.

Ako često preuzimate ili učitavate velike datoteke brzina preuzimanja bi trebala biti barem 50 Mbit/s. Za jednostavnije računalne programe brzina preuzimanja može biti od 3-4 Mbit/s. Za čestu upotrebu video konferencija poželjna bi bila brzina preuzimanja 10 Mbit/s.

Što se podrazumijeva pod pojmom korištenje Interneta?

Korištenje Interneta je količina podataka (u bajtovima, kilobajtima, megabajtima ili gigabajtima) koja se prenese između vašeg računala i Interneta u određenom vremenskom periodu.

Podaci se prenose na dva načina: s Interneta prema vašem računalu (download) ili s vašeg računala prema Internetu (upload). Bez obzira da li „surfate“, primate ili šaljete email, igrate online igrice ili preuzimate različit sadržaj, sve te aktivnosti doprinose korištenju Interneta.

Koja je razlika između preuzimanja i učitavanja?

Preuzimanje (download) je prijenos podataka s Interneta na vaše računalo. Preuzimanje može uključivati:

 • pregledavanje web sadržaja – svaka posjećena stranica šalje podatke na vaše računalo kako bi ispravno prikazala tražene informacije,
 • web-TV i web-radio koji „stream“-aju video i audio sadržaj šalju tok (stream) podataka svake sekunde te koriste više propusnosti nego pregledavanje web sadržaja,
 • email – podrazumijeva i otvaranje datoteka primljenih emailom (u većini slučajeva u Excel, Word ili PowerPoint formatu) kao i bilo koji oblik fotografije, privitka ili pisane poruke,
 • online razgovor i online video konferencije,
 • preuzimanje pjesama, filmova, slika, različitog softvera također koristi propusnost.

Učitavanje (upload) je prijenos podataka s vašeg računala na Internet. Učitavanje može uključivati:

 • online razgovor – svaka poruka ili video konferencija podrazumijeva i učitavanje podataka, video konferencije predstavljaju pozamašan prijenos podataka jer se prenosi korisnikova slika,
 • email – svaka pisana poruka ili privitak u email poruci predstavlja učitavanje podataka,
 • servisi za razmjenu podataka – servisi za razmjenu podataka poput pjesama i videa (LimeWire, Kazaa, BitTorrent i sl.) se temelje na razmjeni podataka tako da korisnici pristupaju vašim datotekama na računalu te se i to ubraja u učitavanje podataka.
Prosječan korisnik tipično radi više preuzimanja nego učitavanja.

Što je najčešći uzrok pretjeranog korištenja Interneta?

Najčešći uzroci su sljedeći:

 • streaming video ili audio sadržaja na servisima poput Netflix, YouTube i slično,
 • razmjena datoteka kroz peer-to-peer (P2P) softver, najčešće torrent protokol,
 • online igranje igrica (Xbox Live, Play Station Network, PC i sl.),
 • online dijeljenje i spremanje podataka na „cloud“ poslužitelje kao što su Google Drive, iCloud, One Drive, DropBox i druge,
 • korištenje i nadogradnje pametnih telefona, tableta i Smart TV-a spojenih na bežičnu mrežu,
 • dodatni uređaji poput sigurnosnih kamera.

Tipovi korisnika

Nezahtjevan korisnik – korisnik koji troši otprilike 1 GB količine podataka. Ne koristi Internet tako često. Pristupa Internetu jedan do tri puta dnevno, koristi email i posjećuje par web stranica. Rijetko preuzima datoteke i stream-a video i audio sadržaj s Interneta.

Umjeren korisnik – korisnik koji troši otprilike 10 GB količine podataka. Korisnik koji povremeno preuzima pjesme, igra online igrice, tu i tamo stream-a video sadržaj te dijeli video i pjesme online.

Zahtjevan korisnik – korisnik koji troši više od 100 GB količine podataka. Korisnik koji većinu vremena surfa, preuzima muziku, stream-a HD video na računalo ili mobilne uređaje. Korisnik koji redovito koristi servise za razmjenu podataka kao i peer-to-peer mreže. Sljedeća ilustracija prikazuje količinu podataka za neke aktivnosti na Internetu:

Tipovi korištenja Interneta

Postoje dva tipa korištenja, ograničeno i neograničeno. Ograničeno korištenje je u pravilu jeftinije nego neograničeno, no ako se prijeđe određen broj dogovorenih megabajta ili gigabajta pružatelj usluge može naplatiti dodatni promet ili u boljem slučaju ograničiti brzinu. Prije odabira tipa korištenja dobro je znati koliko podataka trošite i koji ste tip korisnika.

Neograničen tip korištenja vam ne zadaje brige da će vam se pojaviti dodatni trošak u slučaju da prijeđete određenu količinu podataka. U pravilu danas skoro svi pružatelji usluga koriste neograničen tip korištenja pa nije potrebno dodatno plaćati takav način korištenja.

Iako takav način korištenja znači da možete potrošiti koliko god želite podataka, ali ako ste vrlo zahtjevan korisnik pružatelj usluge vam može usporiti brzinu Internet priključka kako bi drugim korisnicima osigurao nesmetano korištenje mreže, ovaj način usporavanja se zove razumna uporaba mrežnih resursa (fair usage).

Što koristi najviše podataka na vašim uređajima?

Najčešći krivac je gledanje video sadržaja u HD rezoluciji, ali u stvari je kombinacija svega što se koristi na uređaju. Ponekad je teško razumjeti koliko zapravo podataka koristimo. Mnogi od nas podcijene koliko zapravo podataka potrošimo svaki mjesec što ponekad zna dovesti do pretjerane upotrebe te ovisno o planu i dodatne troškove ili u boljem slučaju smanjenje brzine.

Koliko podataka troši „surfanje“?

Ovisno o tipu stranice koja se posjećuje, količina podataka varira ovisno da li je stranica bogata slikama i video sadržajima. U prosjeku to iznosi oko 60 MB po satu.

Koliko podataka troši YouTube?

Ovisno o kvaliteti videa, 480p u prosjeku troši oko 6 MB po minuti ili 360 MB po satu. Video sadržaj visoke kvalitete (HD 1080p) troši u prosjeku 150 MB po minuti ili 900 MB po satu.

Koliko podataka troši Netflix?

Ovisno o kvaliteti video sadržaja, video sadržaj najniže kvalitete troši oko 5 MB po minuti ili 300 MB po satu. Video sadržaj srednje kvalitete troši oko 9 MB po minuti ili 450 MB po satu dok video sadržaj visoke kvalitete troši oko 17 MB po minuti što ispada oko 1 GB za svaki sat gledanja.

Koliko podataka troše društveni mediji?

Pregledavanje društvenih medija u pravilu troši oko 2 MB po minuti što i nije toliko puno. U slučaju da gledate video sadržaj taj broj raste.

Koliko podataka troši streaming glazbe?

Ovisno o servisu koji se koristi, u prosjeku oko 2.5 MB za svaku minutu glazbe sto iznosi oko 150 MB po satu. Iako se čini malo, muziku često slušamo satima.

Koliko podataka troši igranje igrica online?

Ova brojka često varira ovisno o samoj igri, može varirati od 3 MB do 1 GB po satu.

Koliko podataka troši FaceTime?

FaceTime poziv troši otprilike 3 MB po minuti što iznosi oko 180 MB po satu.